230. Rocznica Konstytucji 3 Maja 50zł Dzieła odrodzonej Rzeczypospolitej

Moneta 230. rocznica Konstytucji 3 Maja – dzieła odrodzonej Rzeczypospolitej 50 zł to wyjątkowy walor upamiętniający 230. rocznicę Konstytucji 3 Maja. Powszechnie uznaje się, że Konstytucja 3 maja była pierwszą w Europie i drugą na świecie spisaną konstytucją. Konstytucja regulowała ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Została uchwalona przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego.

Walor został wyprodukowany przez Mennicę Polską, na zlecenie Narodowego Banku Polskiego. Moneta bita jest z czystego kruszcu próby Ag.999 o wadze 62,2 gramów oraz średnicy liczącej 45 mm. Nominał waloru wynosi 50 zł. Moneta posiada indywidualne, oryginalne opakowanie.

Awers przedstawia fragment Ustawy Rządowej z 3 maja 1791 roku, która została wydana w oficynie Michała Grölla w Warszawie, a także herb Królestwa Polskiego z 1791r. Na awersie znajduje się także rok bicia monety i wartość nominalna monety.

Rewers przedstawia fragment obrazu Jana Matejki, na którym marszałek Sejmu Czteroletniego Stanisław Małachowski trzyma w ręku tekst Ustawy Rządowej 3 maja. Na rewersie znajduje się także napis „230. rocznica Konstytucji 3 Maja – dzieła odrodzonej Rzeczypospolitej” oraz „dla ocalenia Ojczyzny naszej i jej granic […] niniejszą konstytucję uchwalamy”.

 

 

 

Zobacz jak możesz ją kupić